©2009 Grimbydelsråd, Alle rettigheter. // webmaster: tom@garman.no

 

d8427535

.....................

 

bydel911

 

Siste nytt

Saker

Bydelsrådet og Vel

Kart og Bilder

Forslag

Byutvikling på Grim

Saker som engasjerer i andre bydeler

 


E-mail til
Bydelsrådet

 

Postadresse:

Grim Bydelsråd

Boks 4687 Grim Torv
4673 Kristiansand

 

 

Politisk agenda Kristiansand Kommune

 


Vi klatrer høyt for
å finne de beste løsningene

 

Grim:

 

Velforeninger

Adresser

 Lokale Aviser

Kristiansand Avis

Fævennen

Hjemmesider

Klappane Vel

Øvre Grim Vel

Organisasjoner

Frivilligsentralen

 Skoler

Grim

Solholmen

Krossen

 Grim kirke

Grim menighet

 Butikker

Lille Paris

Meny

Pizzabakeren

Grim Bakeri

Sykkelsenter

 Kultur

Samsen

Skolemusikken

Ravnedalen

Konserter

 Annet

TV-guide

Grim værvarsel

Webdesign

 

Design

          Tom garman Bjørnsen

s

 

 


Grim Bydelsråd

er høringsinstans og sparringspartner.

Bydelsrådet er et politisk uavhengig organ som skal følge opp viktige saker som angår hele bydelen.  Les mer...

 
Siste Nytt

Neste saker

Hovedsakene som står sentralt er økt trafikkbelastning på Setesdalsveien og Møllevannsveien. Oppfølging av hva som skjer på Mølla, og ikke minst riving/fjerning av svømmehallen på Grim.

Stadig flere saker meldes inn til bydelsrådet, og vi har oppretter en idébank om hva som kan utvikles på Grim.

les mer...

 


2011

Bydelsrådsmøte på Idda Arena klokka 20:00

Av saker kan nevnes:

Svømmehall/gymsalene på Grim er planlagt revet så snart Aquarama står ferdig (mars 2013)

Kunstgressbane bak Idda Arena.

Økt trafikkbelastning, sikringstiltak.


2010

Elevbedrift har laget kalender 2011 for grimsområdet

Eget trykk med mange kule bilder fra hele forrige århundre.


2010

Julepakkeaksjonen sammen med Grim Frivilligsentral

For 17 år på rad er det igjen julepakkeaksjon. Bli med på denne trivelige begivenheten. Les mer..


2010

Åpning av Idda-Arena lørdag 14. mai 2011

Grim bydelsråd var på omvisning på is og curlinghallen på Idda-Arena mandag 27. september 2010. Måtte bare trekke pusten. Enormt bra. Bra for idretten. Bra for Grim. Dette gleder vi oss til...

Lørdag 14. mai 2011 blir det folkefest på Grim


Neste møte i Grim bydelsråd

Har du innspill til sakene eller forslag så send: e-post til Bydelsrådet


2010

Innspill fra Imi Vegge

Er det fortsatt noe som heter MPG - miljøprioritert gjennomkjøring - som innebar både fin miljømessig utforming og begrensninger i veien som reduserte farten. Les mer..


2010

Uformelt møte ang. Mølla mandag 6. september

Jeg skriver på vegne av en uformell gruppe personer som har et stort hjerte for Møllas potensial som kjernen i et fremvoksende midtpunkt i Grim - Kristiansands mest spennende bydel.
Les mer..


2010

Årsmøte i Frivilligsentralen 16. mars 2010

Frivilligsentralen skal ha sitt årsmøte tirsdag 16. mars kl. 18 på sentralen, Grim Torv 2.


2010

Informasjonsmøte for ALLE på Grim skole 16. februar 2010

møteinnkalling finner du her...    (jpg fil. åpnes i nytt vindu)

 

Plan- og bygningsetaten informerte om kommunens håndtering av detaljplaner, konsekvensutredninger og byggesaker.

 

39 beboere fra Grimsområde møtte til en gjennomgang av hvordan planer og byggesaker blir handtert i kommunen og hvordan vi som beboere kan påvirke dette. Saker som ble tatt opp fra de fremmøtte var:

 

- Økt trafikkbelastning på Setesdalveien.

- Alternativ vei gjennom Ledningedalen.

- Reguleringsplan og fremdrift på Mølla.

- Farlige overganger for skolebarn.

- Alternativ plassering av bomstasjonen.

 

Vi fikk ingen svar... "men" det ble lovet at sakene skulle meldes inn i "systemet" og at vi skulle få tilbakemeldinger.

 

vi venter i spenning..

 


2010

Omvisning og informasjon på forbrenningsanlegget på Langemyr

18. januar var det omvisning på Returkraft as sitt anlegg på Langemyr.

2 representanter fra Ytre Stay velforening og 2 representanter fra Grim bydelsråd var tilstede.

referatet finner du her...    (pdf fil. åpnes i nytt vindu)


Torsdag 19. november, 2009

Kristiansand Avis følger Idda utbyggingen

Avisen spanderer hele førstesiden i dagens utgave på Idda.

Mange møtte frem og ordfører Per Sigurd Sørensen deler entusiasmen
og var glad for å være med og markere starten på arbeidet på Idda.

 

Mandag 16. november, 2009

Det første spadetaket

Iskaldt skal det være når det først spadetaket settes for bygging av ishall på Idda.

 

Ingen klagde på kulden i dag.

Det var bare yr glede og varme

å spore blant alle fremmøtte når

ordføreren vår satt spaden i jorda,

for å markere byggestart.

 

se bildene her..


Tirsdag 10. november, 2009 klokka 16:00

Idda utbygging har startet

Spuntemaskinen er på plass! Et viktig kapittel er avsluttet og en ny historie skrives på Grim. Nå begynner arbeidet på Idda. Denne maskinen rullet inn i ettermiddag og markerer dermed starten på en etterlengtet utbygging. 

Onsdag 07. oktober, 2009

Grimfolket vant - hallen kommer

Etter et lukket møte i kommunalutvalget onsdag ettermiddag, er det klart at rammen økes fra 120 til 148,1 millioner kroner for utbyggingen. Dermed blir det unødvendig med nye runder og forsinkelser for å få ned utgiftene.

Les hele artikkelen på fvn.no


Tirsdag 06. oktober, 2009

Idda utbygging kan strande

Grim Bydelsråd har den siste tiden arbeidet intenst med å tilegne seg informasjon vedr. den forestående utbyggingen på Idda. Vi registrerer med sterk beklagelse at hele prosessen er i ferd med å strande.

les mer...    skriv ut...

 

Les også fremdrift idda


Tirsdag 15. september, 2009

Oppstart utenomhusplan på Grim

Asplan virak v/Landskapsarkitekt Tine Eilen Gunnes er engasjert av Kristiansand kommunen for å lage en utenomhusplan for området Grim skole, Solholmen skole og ishallen. Barnehaven, Grim kirke og jungelen er også med i planen.

Av inviterte stilte Solholmen skole, Grim skole og Grim Bydelsråd med 1 representant hver.
Planen finner du her...    (pdf fil. åpnes i nytt vindu)


Mandag 04. mai, 2009

Brev sendt til politikerne.

Grim Bydelsråd registrerte på møtet i bystyresalen 29. april 2009 at kommunens representanter hadde en svært generell tilnærming til kommuneplanarbeidet som gjelder for Kristiansand.

les mer...    skriv ut...


Onsdag 29. april, 2009

Møte i Byhallen vedrørende arealplanlegging.

Inger Abildsnes Kile møter for bydelsrådet og får masse oppmerksomhet etter sitt innlegg.


Tirsdag 28. april, 2009

Vedlikehold av kommunal boligmasse.

På Klappane har kommunen nå lovet snarlig utbedring på fasader og uteareal. Vi legger ut bilder av fremdriften.

les mer...


Mandag 20. april, 2009

Tilbakemeldinger etter oppstart er så langt bare positive.


Mandag 23. mars, 2009

Oppstart av Grim bydelsråd skjedde i interim møte 23. mars 2009.

Velforeningene ble kontaktet og informert.

s